Programujeme STM32: zdolejte jednočipy profesionálů

Láká Vás programování mikrokontrolerů, ale nevíte, jak začít?

Programujete jednoduché osmibitové kontrolery a chcete přejít ke komplexním profesionálním kontrolerům?

Pak právě Vy oceníte informace v této knize! Tato kniha je určená především pro úplné začátečníky v oblastni programování mikrokontrolerů, kteří chtějí přeskočit obtížné začátky, vyhnout se slepým uličkám, a začít rovnou s produkty, které využívají profesionální vývojáři. V knize se dozvíte, jaké základní periferie obsahují kontrolery STM32, jak tyto periferie obecně fungují, a jak je snadno využívat pomocí oficiálních knihoven

Kniha je také vhodná pro ty, kteří již mají zkušenosti s jinými kontrolery (8bitové, jednodušší nebo od jiného výrobce), ale rádi by přešli k 32bitovým kontrolerům firmy STM.

Programujeme STM32 bez knihoven

Umíte programovat kontrolery STM32 pomocí knihoven, ale chcete proniknout hlouběji?

Chcete umět vytvořit optimalizovaný, efektivní a rychlý kód?

Tato kniha je určena programátorům kontrolerů STM32, kteří využívají knihovny a rádi by viděli pod jejich povrch. V knize se dozvíte, jak jsou v mikrokontroleru STM32 jednotlivé základní periferie implementovány. Oprostíte se od objemných a pomalých knihoven a naučíte se sami nastavovat, řídit a obsluhovat periferie. Výsledkem Vaší práce bude nejen lepší pochopení jejich funkce, ale především optimální kód.

Programujeme STM32: nízkopříkonové aplikace

Je Vaše zařížení napájeno z baterií?

Chcete umět vytvořit energeticky úsporný program?

Tato kniha je určena programátorům kontrolerů STM32, jejichž zařízení má fungovat co možná nejúsporněji. V knize se dozvíte, jaké prostředky kontroler nabízí k tomu, aby odebíral z baterie co nejméně energie. Zjistíte, jaká nastavení kontroleru jsou vhodná z hlediska energetické náročnosti. Poznáte úsporné režimy a periferie kontroleru a zjistíte, jak s nimi v praxi pracovat.

Používáme FreeRTOS na mikrokontroleru STM32

Obsahuje Váš program velké množství procesů?

Potřebujete, aby tyto procesy probíhaly paralelně či synchronně?

Tato kniha je určena programátorům kontrolerů, kteří tvoří rozsáhlé programy obsahující mnoho procesů. V knize objevíte způsob, jak je pomocí operačního systému možné tyto procesy vykonávat semi-paralelně. Naučíte se používat nástroje umožňující procesy periodicky spouštět, synchronizovat nebo mezi těmito procesy předávat data.

Autor: Vojtěch Skřivánek
VojtechSkrivanek@seznam.cz