Programujeme kontrolery

Informace a přílohy k vydaným knihám jsou již k dispozici

Budoucí webová stránka o programování mikrokontrolerů (nejen) STM32

Stránka ve výstavbě

Kontakt:
Vojtěch Skřivánek - VojtechSkrivanek@seznam.cz

Autor: Vojtěch Skřivánek
VojtechSkrivanek@seznam.cz